Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Rekrutacja do klas uniwersyteckich

czwartek, 21 luty, 2019
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Departament Edukacji Miasta Wrocław serdecznie zapraszają uzdolnionych matematycznie uczniów do uniwersyteckich klas siódmych o profilu matematyczno-informatycznym.

Od 1 września 2019 roku planowane jest utworzenie klas matematyczno-informatycznych w Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Bobrza, www), Szkole Podstawowej nr 76 (ul. Wandy, www ) oraz klasy matematycznej w Szkołe Podstawowej nr 107 (ul. Prusa, www). W szkołach SP 3 i SP 76 klasy zostały już otwarte w roku szkolnym 2018/19.

Seminarium Wydziałowe

niedziela, 13 Styczeń, 2019
Dziekan Wydziału serdecznie zaprasza pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się we wtorek 22 stycznia o godz. 12.30 (Instytut Informatyki, sala 119). Prelegentem będzie prof. Piotr Śniady (Instytut Matematyczny, Polska Akademia Nauk), który wygłosi wykład pt. "Zaproszenie do kombinatoryki asymptotycznej". Przed seminarium, o godz. 12.00, Dziekan zaprasza na kawę i ciastka.

Streszczenie:

Dobrym pretekstem do przedstawienia czym jest kombinatoryka asymptotyczna jest problem (postawiony przez Stanisława Ulama) dotyczący długości najdłuższego podciągu rosnącego w losowo wybranej permutacji.

Mariusz Mirek laureatem nagrody Iuvenes Wratislaviae.

piątek, 21 Grudzień, 2018
Uśmiechnięty Mariusz Mirek na tle zieleni.
Mariusz Mirek z Instytutu Matematycznego otrzymał nagrodę wrocławskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk Iuvenes Wratislaviae przyznawaną młodym wrocławianom za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Serdecznie gratulujemy!

Konkurs na stypendia doktoranckie w ramach projektu kierowanego przez Katarzynę Paluch

piątek, 21 Grudzień, 2018
Do 7 stycznia 2019 można aplikować o stypendium w projekcie Optymalizacja kombinatoryczna przez pryzmat trasy komiwojażera i skojarzeń kierowanego przez Katarzynę Paluch i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na naszym wydziale.

Stypendium jest przyznawane na 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia, od stycznia 2019. Wysokość stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie. W momencie rozpoczęcia stypendium student musi być doktorantem UWr.

Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem.

Kierunek "matematyka" z wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

czwartek, 20 Grudzień, 2018
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że wysoki poziom kształcenia na kierunku matematyka prowadzonym na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia uzasadnia przyznanie oceny wyróżniającej.

Strony