Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language


Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Departament Edukacji Miasta Wrocław planują otworzyć od września 2018 roku uniwersyteckie klasy siódme matematyczno-informatyczne w następujących wrocławskich szkołach: W tych klasach:
  • Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli doświadczonych w pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie i osiągającymi liczne sukcesy.
  • Będzie realizowany autorski program nauczania matematyki, przy zwiększonej liczbie godzin zajęć.
  • W ramach zajęć szkolnych uczniowie będą mogli uczestniczyć w Akademii Gimnazjalnej z informatyki.
  • Zorganizowane będą kółka matematyczne przygotowujące do konkursów, prowadzone wspólnie przez nauczycieli szkolnych i pracowników Uniwersytetu.
  • Uczniowie będą mogli uczestniczyć w uniwersyteckich obozach matematycznych i informatycznych.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru do klas uniwersyteckich pojawią się w marcu 2018.