Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language


Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Departament Edukacji Miasta Wrocław serdecznie zapraszają uzdolnionych matematycznie szóstoklasistów do klas uniwersyteckich. Od 1 września 2018 roku w trzech wrocławskich szkołach zostaną uruchomione uniwersyteckie klasy siódme o profilu matematyczno-informatycznym. Klasy te będą objęte patronatem Uniwersytetu:
  • Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli doświadczonych w pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie, których wychowankowie osiągają liczne sukcesy w konkursach matematycznych.
  • Będzie realizowany autorski program nauczania matematyki, przy zwiększonej liczbie godzin zajęć.
  • W ramach zajęć szkolnych uczniowie będą mogli uczestniczyć w Akademii Gimnazjalnej z informatyki.
  • Zorganizowane zostaną kółka matematyczne przygotowujące do konkursów, prowadzone wspólnie przez nauczycieli szkolnych i pracowników Uniwersytetu.
  • Uczniowie będą mogli uczestniczyć w uniwersyteckich obozach matematycznych i informatycznych.
Rekrutacja do klas uniwersyteckich zostanie przeprowadzona 9 czerwca 2018 roku o godz. 10 w sali EM w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Grunwaldzki 2/4, przy Moście Grunwaldzkim). Do klas uniwersyteckich zostaną zaproszeni uczniowie, którzy osiągną najlepsze wyniki podczas godzinnego testu kompetencyjnego. W tym samym czasie (w sali A) odbędzie się spotkanie informacyjne z Dyrekcjami SP 3, SP 76, SP 107 i przedstawicielami Uniwersytetu. Wyniki testu zostaną podane bezpośrednio po jego zakończeniu. Więcej szczegółów w regulaminie . Osoby, które zamierzają podejść do procesu rekrutacji proszone są o zarejestrowanie się poprzez formularz .

Z postępowania rekrutacyjnego zostaną zwolnieni laureaci konkursów matematycznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim (szczegóły w regulaminie). Zachęcamy ich jednak do próbnego napisania egzaminu, a rodziców zapraszamy na spotkanie informacyjne.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariatach szkół SP 3 (71 798 68 48, sekretariat.sp003@wroclawskaedukacja.pl), SP 76 (71 798 68 64, sekretariat@sp76.wroclaw.pl), SP 107 (71 798 68 37 wew. 100, sekretariat@sp107.wroclaw.pl) oraz u koordynatora projektu prof. Dariusza Buraczewskiego (dbura@math.uni.wroc.pl)