Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language


Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Departament Edukacji Miasta Wrocław serdecznie zapraszają uzdolnionych matematycznie uczniów do uniwersyteckich klas siódmych o profilu matematyczno-informatycznym.

Od 1 września 2020 roku planowane jest utworzenie klas matematyczno-informatycznych w Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Bobrza, www) oraz w Szkole Podstawowej nr 76 (ul. Wandy, www ). Zachęcamy do zapoznania się z opiniami uczniów o klasie uniwersyteckiej przyjętych w poprzednich edycjach (2018 i 2019): SP 3, SP 76,

Klasy uniwersyteckie zostaną objęte patronatem Uniwersytetu:
  • Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli doświadczonych w pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie, których wychowankowie osiągają liczne sukcesy w konkursach matematycznych.
  • Będzie realizowany autorski program nauczania matematyki, przy zwiększonej liczbie godzin zajęć.
  • Zajęcia z informatyki będą prowadzić nauczyciele szkolni pod merytoryczna opieką Uniwersytetu.
  • Uczniowie będą mieć możliwość uczestniczenia w Akademii Gimnazjalnej z informatyki i przygotowywania się do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Juniorów.
  • Zorganizowane zostaną kółka matematyczne przygotowujące do Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz innych konkursów matematycznych.
  • Uczniowie będą mogli uczestniczyć w uniwersyteckim obozie matematyczno-informatycznym.


Rekrutacja do klas uniwersyteckich zostanie przeprowadzona 4 kwietnia 2020 o godz. 10 w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Joliot-Curie 15, przy Moście Grunwaldzkim). Kandydaci (w sali 25) napiszą test sprawdzający kompetencje ( 2018, 2019). W tym samym czasie (w sali 119, na pierwszym piętrze) zostanie zorganizowane spotkanie z Dyrekcjami Szkół i przedstawicielami Uniwersytetu.

Laureaci konkursów matematycznych w latach szkolnych 2018/19 oraz 2019/20 zostaną przyjęci do klas niezależnie od wyniku testu, zobowiązani są jednak do jego napisania. Więcej szczegółów w regulaminie .


Osoby, które zamierzają podejść do procesu rekrutacji proszone są o zarejestrowanie się poprzez formularz .

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariatach szkół SP 3 (71 798 68 48, sekretariat.sp003@wroclawskaedukacja.pl), SP 76 (71 798 68 64, sekretariat@sp76.wroclaw.pl) oraz u koordynatora projektu prof. Dariusza Buraczewskiego (dbura@math.uni.wroc.pl)