Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Targi pracy IT UWr

wtorek, 21 Kwiecień, 2015
Logo TPITUWr
23 IV 2015 r. od 9:30 do 15:30 odbędą się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Joliot-Curie 15 we Wrocławiu targi pracy IT.

Płatne staże

piątek, 13 Marzec, 2015
Płatne staże

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier zaprasza do udziału w płatnych stażach organizowanych w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”. Program stażowy skierowany jest do studentów i studentek kierunków kluczowych w kontekście realizacji „Strategii Europa 2020”, studiujących na wybranych Wydziałach UWr

Szkolenie dla studentów

środa, 18 luty, 2015
przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka

"Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka" -
 bezpłatne szkolenie dla studentów. Zapraszamy na szkolenie!
 Szkolenie dla studentów Wydziałów: Biotechnologii, Matematyki i Informatyki, 
Fizyki i Astronomii, Chemii, Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Zapewniamy: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, catering.

Mentoring dla studentów

środa, 4 luty, 2015
Mentoring

Rusza IV edycja Programu MENTORING DLA STUDENTÓW! Program mentoringowy opiera się na nieformalnej relacji jaką nawiązujesz jako Mentee z Mentorem (doświadczonym pracownikiem, specjalistą o wysokich kompetencjach zawodowych, który chce podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem).

Jeżeli chcesz:
  • zweryfikować swoje predyspozycje zawodowe w odniesieniu do wymagań rynku pracy,
  • doprecyzować preferencje i oczekiwania związane z przyszłą karierą zawodową,
  • rozwinąć swoje kompetencje interpersonalne dzięki wyjątkowej relacji z Mentorem,
  • zobaczyć możliwości, których nie byłeś do tej pory świadomy.

… zgłoś się do udziału w Programie!!!

Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej UWr - stypendium

sobota, 31 Styczeń, 2015

W ramach realizowanego przez Uniwersytet projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni" nasz Wydział ma jeszcze jedno stypendium na trzymiesięczny zagraniczny staż naukowy. Ze stażu mogą korzystać zarówno pracownicy jak i doktoranci. Stypendium wynosi 9000zl/miesiąc (netto, bez ZUS) + zwrot kosztów podróży do 4000zł (wg rachunków). W trakcie stażu stypendysta otrzyma płatny urlop naukowy.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie na adres emailowy dbura (at) math.uni.wroc.pl do 6 lutego 2015 r. wniosków zawierających podstawowe dane:

Strony