Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Konkurs na projekty badawcze dla młodych naukowców

piątek, 19 Maj, 2017
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ogłasza konkurs na projekty badawcze dla doktorantów oraz młodych pracowników naukowych (do 35 lat). Wnioski należy składać do 2 czerwca 2017 w sekretariatach obu instytutów.

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc)

środa, 15 luty, 2017

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w Zakładzie Teorii Informatyki i Baz Danych Instytutu Informatyki w ramach projektu OPUS 2016/21/B/ST6/01444 pt. W poszukiwaniu nowych logik komputerowych.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki

środa, 9 Listopad, 2016
WMI Dziekan

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki. Kandydaci powinni się wykazać dorobkiem naukowym opublikowanym w bardzo dobrych czasopismach naukowych oraz aktywnością naukową po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Wysoko oceniana będzie też aktywność w staraniach o granty. Kandydaci powinni też mieć doświadczenie stażu podoktorskiego, trwającego przynajmniej rok, w dobrym zagranicznym ośrodku naukowym. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta nastąpi na okres od 1.12.2016 do 30.09.2017.

Konkurs na projekty badawcze dla młodych naukowców

wtorek, 5 Kwiecień, 2016
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ogłasza konkurs na projekty badawcze dla doktorantów oraz młodych pracowników naukowych (do 35 lat). Wnioski należy składać do 5 maja 2016 w sekretariatach obu instytutów.

Konkursy na pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki

środa, 27 Styczeń, 2016
WMI
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs: na cztery dwuletnie stanowiska adiunkta lub asystenta oraz na pięć stanowisk (z zatrudnieniem na czas nieokreślony) adiunkta lub starszego wykładowcy w Instytucie Matematycznym oraz na dwa dwuletnie stanowiska asystenta, adiunkta lub wykladowcy w Instytucie Informatyki, a także na pięć stanowisk (z zatrudnieniem na czas nieokreślony) adiunkta lub starszego wykładowcy dia osób kończących studia doktoranckie w zakresie informatyki lub matematyki lub posiadających stopien naukowy doktora w zakresie informatyki.

Strony