Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Habilitacja Barbary Majcher-Iwanow
Majcher-Iwanow_habilitacja_wniosek.pdf
Macjher-Iwanow_habilitacja_autoreferat.pdf
Majcher-Iwanow_habilitacja_nadani.pdf
Majcher-Iwanow_habilitacja_komisja.pdf
Majcher-Iwanow_habilitacja_recenzja_Idziak_UJ.pdf
Majcher-Iwanow_habilitacja_recenzja_Zakrzewski_UW.pdf
Majcher-Iwanow_habilitacja_recenzja_Adamowicz_IMPAN.pdf
Habilitacja Romana Wencla
Wencel_habilitacja_wniosek.pdf
Wencel_habilitacja_autoreferat.pdf
Wencel_habilitacja_nadanie.pdf
Wencel_habilitacja_komisja.pdf
Wencel_habilitacja_recenzja_Kasjan_UMK.pdf
Wencel_habilitacja_recenzja_Nowak_UJ.pdf
Wencel_habilitacja_recenzja_Idziak_UJ.pdf
Habilitacja Pawła Woźnego
Woźny_habilitacja_wniosek.pdf
Woźny_habilitacja_autoreferat.pdf
Woźny_habilitacja_nadanie.pdf
Woźny_habilitacja_recenzja_Zgliczyński_UJ.pdf
Woźny_habilitacja_recenzja_Szwarc_UWr.pdf
Woźny_habilitacja_recenzja_Plaskota_UW.pdf
Habilitacja Łukasza Kaisera
Kaiser_habilitacja_wniosek.pdf
Kaiser_habilitacja_autoreferat.pdf
Kaiser_habilitacja_nadanie.pdf
Kaiser_habilitacja_komisja.pdf
Kaiser_habilitacja_recenzja_Bojańczyk_UW.pdf
Kaiser_habilitacja_recenzja_Marcinkowski_UWr.pdf
Kaiser_habilitacja_recenzja_Kozik_UJ.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Tomasza Terlikowskiego
Terlikowski_habilitacja_wniosek.pdf
Terlikowski_habilitacja_autoreferat.pdf
Terlikowski_habilitacja_komisja.pdf
Terlikowski_habilitacja_odmowa.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Światosława Gala
Gal_habilitacja_wniosek.pdf
Gal_habilitacja_autoreferat.pdf
Gal_habilitacja_komisja.pdf
Gal-recenzja prof. Krzysztof Pawałowski - UAM.pdf
Gal-recenzja prof. Michael Kapovich-UC.pdf
Gal-recenzja prof. Barbara Opozda-UJ.pdf
Uchwała NR 20 - 2015 z dnia 16-06 w sprawie nadania Światosławowi Galowi stopnia doktora habilitowanego.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Artura Jeża
Jeż_habilitacja_wniosek.pdf
Jeż_habilitacja_autoreferat.pdf
Jeż_habilitacja_komisja.pdf
Jeż_habilitacja_recenzja-prof. Czumaj_Warwick_Univ.pdf
Jeż_habilitacja_recenzjaa-prof. Sankowski_UW.pdf
Jeż_habilitacja_recenzja-prof. Schmidt_Goethe_Univ._Frankfurt_am_Main.pdf
Jeż_habilitacja_nadanie_stopnia.pdf
Jeż_habilitacja_wyróżnienie.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Dariusza Biernackiego
Biernacki-wniosek.pdf
Biernacki-autoreferat.pdf
Biernacki-komisja.pdf
Biernacki-uchwała.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Grzegorza Stachowiaka
Stachowiak-habilitacja-wniosek.pdf
Stachowiak-habilitacja-autoreferat.pdf
Stachowiak-habilitacja-komisja.pdf
Stachowiak-habilitacja-uchwała.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Mariusza Mirka
Mirek_habilitacja_wniosek.pdf
Mirek_habilitacja_autoreferat.pdf
Mirek_habilitacja_komisja.pdf
Mirek_habilitacja_uchwała_nadanie_stopnia.pdf
Mirek_habilitacja_uchwała_wyróżnienie_osiągnięcia_naukowego.pdf
Postępowanie habilitacyjne dr Katarzyny Paluch
Paluch_habilitacja_wniosek.pdf
Paluch_habilitacja_autoreferat.pdf
Paluch_habilitacja_komisja.pdf
Paluch_habilitacja_uchwała .pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Piotra Borodulina-Nadziei
Borodulin-Nadzieja_habilitacja_autoreferat.pdf
Borodulin-Nadzieja_habilitacja_wniosek.pdf
Borodulin-Nadzieja_habilitacja_komisja.pdf
Borodulin-Nadzieja_habilitacja_uchwała.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Piotra Wnuka-Lipińskiego
Wnuk_Lipiński_habilitacja_autoreferat.pdf
Wnuk-Lipiński_habilitacja_wniosek.pdf
Wnuk-Lipiński_habilitacja_komisja.pdf
Wnuk-Lipiński_habilitacja_uchwała.pdf