Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Informujemy, że w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, organizowanym na naszym Wydziale we współpracy z *Santander Bank Polska SA*, zostało zgłoszonych 27 prac.

Laureaci w kategorii:

  praca magisterska z matematyki
 • Szymon Cygan "Model Kondo tworzenia się wzorów"
  praca magisterska z informatyki
 • Daniel Danielski "Finite Satisfiability of Some Extensions of the Unary Negation Fragment"
 • Bartłomiej Dudek "Edit Distance between Unrooted Trees in Cubic Time"
 • Grzegorz Głuch "O problemie determinacji zapytań dla języków regularnych"

Laureaci w kategorii:

  praca licencjacka z matematyki
 • Krzysztof Kępczyński ,,Zagadnienie paryskiej ruiny w gaussowskim modelu ryzyka”
 • Maciej Kucharski ,"Waring's problem and the Hardy-Littlewood circle method”
 • Oliwier Biernacki ,,Spacery losowe i sieci elektryczne”
  praca licencjacka/inżynierska z informatyki
 • Julian Pszczołowski ,,Przegląd metod synchronizacji w jądrach systemów uniksopodobnych oraz implementacja rogatek w systemie operacyjnym Mimiker”
 • Dominik Samorek ,,A Computational Intelligence Approach to Water Demand Forecasting and Anomaly Detection in Water Consumption Time Series”
 • Piotr Szymajda ,,Bezpieczny inteligentny dom”

Do finału zakwalifikowały się:
 • w kategorii: praca licencjacka z matematyki:
  1. Maciej Kucharski ,"Waring's problem and the Hardy-Littlewood circle method”
  2. Oliwier Biernacki ,,Spacery losowe i sieci elektryczne”
  3. Gracjan Góral ,,O liczeniu drzew w lesie”
  4. Krzysztof Kępczyński ,,Zagadnienie paryskiej ruiny w gaussowskim modelu ryzyka”
  5. Kinga Kliszcz ,,Olga Ładyżenska - życie i dokonania w teorii równań różniczkowych cząstkowych”
  6. Karolina Kończak i Jakub Nowak ,,Aproksymacja obwodu elipsy”.
 • w kategorii: praca licencjacka / inżynierska z informatyki:
  1. Mateusz Lewko ,,Implementacja języka funkcyjnego z rodziny ML z wykorzystaniem infrastruktury LLVM”
  2. Jan Mazur ,,Infrastruktura do zarządzania urządzeniami i sterownikami urządzeń w systemie operacyjnym FreeBSD z częściową implementacją w systemie operacyjnym Mimiker”
  3. Julian Pszczołowski ,,Przegląd metod synchronizacji w jądrach systemów uniksopodobnych oraz implementacja rogatek w systemie operacyjnym Mimiker”
  4. Dominik Samorek ,,A Computational Intelligence Approach to Water Demand Forecasting and Anomaly Detection in Water Consumption Time Series”
  5. Mikołaj Słupiński ,,Klasyfikacja LOB metodami inteligencji obliczeniowej”
  6. Piotr Szymajda ,,Bezpieczny inteligentny dom”
Finał konkursu odbędzie się 19 X 2018. W jego trakcie zostaną przedstawione prezentacje zakwalifikowanych prac licencjackich, spośród których zostanie wybrana zwycięska praca, oraz prezentacje zwycięskich prac magisterskich.

Harmonogram finału:

 • 10.00 - rozpoczęcie Finału
 • 10.05 - prezentacje najlepszych prac licencjackich i inżynierskich z informatyki
 • 11.35 -przerwa (obrady jury)
 • 11.45 - prezentacje najlepszych prac licencjackich z matematyki
 • 13.15 - przerwa (obrady jury)
 • 13:30 - prelekcja "Cyberbezpieczeństwo w pigułce" (Michał Żyjewski, Santander Bank Polska S.A.)
 • 14.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (prace licencjackie)
 • 14:10 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (prace magisterskie)
 • 14.20 - prezentacja najlepszej pracy magisterskiej z informatyki
 • 14.45 - prezentacja najlepszej pracy magisterskiej z matematyki
 • 15.05 - zakończenie

Regulamin konkursu