Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Dziekan Pełniona funkcja Godziny urzędowania
dr hab. Tomasz Jurdziński Dziekan Wydziału do uzgodnienia z dziekanem
dr hab. Andrzej Raczyński Prodziekan ds. dydaktyki matematyki i spraw socjalnych poniedziałek 9:15 - 10.15
dr hab. Jarosław Byrka Prodziekan ds. dydaktyki informatyki i ISIM-u poniedziałek 13.00 - 14.00