Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Dziekan Pełniona funkcja Godziny urzędowania
prof. dr hab. Tomasz Jurdziński Dziekan Wydziału do uzgodnienia z dziekanem
dr hab. Andrzej Raczyński Prodziekan ds. dydaktyki matematyki i spraw socjalnych dyżur w czwartki, w godz. 11.00 - 12.00 w dziekanacie
dr Małgorzata Biernacka Prodziekan ds. dydaktyki informatyki i ISIM-u dyżur w poniedziałki, w godz. 10.00 - 11.00 w dziekanacie