Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =
Dziekan Pełniona funkcja Godziny urzędowania
dr hab. Tomasz Jurdziński Dziekan Wydziału do uzgodnienia z dziekanem
dr hab. Andrzej Raczyński Prodziekan ds. dydaktyki matematyki i spraw socjalnych dyżur zostaje przeniesiony z dnia 27 czerwca 2017r. (wtorek) na 26 czerwca 2017r. (poniedziałek) w godz. 11.00 - 12.00.
dr hab. Jarosław Byrka Prodziekan ds. dydaktyki informatyki i ISIM-u środa 12.00 - 13.00