Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Ostateczne wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

poniedziałek, 28 Listopad, 2022
Oto ostateczne wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe, organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Allianz Deutschland AG SA Oddział w Polsce.

Wydziałowy konkurs na najlepszą pracę magisterską z informatyki im. Przemki Kanarek wygrywa praca Jarosława Kwietnia Determinacja zapytań koniunkcyjnych w semantyce multizbiorowej (promotor: Jerzy Marcinkowski). Ponadto dwie prace otrzymały wyróżnienie:
  • Dominik Samorek, Robust Algorithm for Planar Objects Tracking in Real Life Cases (promotor: Rafał Nowak),
  • Konrad Werbliński, Implementation of a compiler and a virtual machine for a programming language with algebraic effects (promotor: Dariusz Biernacki).

Finał konkursu na najlepsze prace dyplomowe

środa, 23 Listopad, 2022
Serdecznie zapraszamy studentów, pracowników oraz wszystkich zainteresowanych na finał wydziałowego konkursu prac dyplomowych. Wydarzenie odbędzie się w piątek 25 listopada w sali 25 Instytutu Informatyki, będzie też transmitowane na kanale youtube.

Wydziałowy konkurs na najlepsze prace dyplomowe organizujemy we współpracy z Allianz Deutschland AG SA Oddział w Polsce. Nagrody są przyznawane w 4 kategoriach - prace licencjackie z matematyki, prace magisterskie z matematyki, prace licencjackie lub inżynierskie z informatyki oraz prace magisterskie z informatyki (nagroda im. Przemki Kanarek). W tym roku łączna pula nagród w konkursie wynosi 19 500 złotych.

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

niedziela, 20 Listopad, 2022
Znamy wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe, organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Allianz Deutschland AG SA Oddział w Polsce. Finał konkursu odbędzie się w piątek 25 listopada 2022 r. o godzinie 10:00 w sali 25 Instytutu Informatyki.

Wydziałowy konkurs na najlepszą pracę magisterską z informatyki im. Przemki Kanarek wygrywa praca Jarosława Kwietnia Determinacja zapytań koniunkcyjnych w semantyce multizbiorowej (promotor: Jerzy Marcinkowski). Ponadto dwie prace otrzymały wyróżnienie:
  • Dominik Samorek, Robust Algorithm for Planar Objects Tracking in Real Life Cases (promotor: Rafał Nowak),

Stypendia Młody Badacz dla studentów naszego Wydziału

niedziela, 20 Listopad, 2022
Przyznano stypendia Młody Badacz. Jest to stypendium dla 100 najlepszych studentów i studentek pierwszego roku studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, którzy dostali się z najwyższą liczbą punktów rekrutacyjnych. Wśród laureatów są także finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz medaliści olimpiad międzynarodowych. Najwięcej nagrodzonych studentów pochodzi z naszego Wydziału - jest ich aż 53. Wszystkim gratulujemy!

Daniel Danielski laureatem stypendium Steinhausa

wtorek, 15 Listopad, 2022
Daniel Danielski, doktorant z Instytutu Matematycznego, otrzymał stypendium im. Hugona Steinhausa w ramach Studenckiego Konkursu Stypendialnego.

O stypendium ubiegać się mogą uczestnicy studiów doktoranckich, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia. Studencki Program Stypendialny realizowany jest – z inicjatywy Prezydenta Wrocławia – przez Wrocławskie Centrum Akademickie, a stypendia finansowane są ze środków Gminy Wrocław. W bieżącej edycji Programu, stypendia otrzymało łącznie 23 doktorantów, a komisje stypendialne wyróżniły 21 osób.

Wśród wyróżnionych jest Aleksander Łukasiewicz, doktorant z Instytutu Informatyki.

Strony