Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Mathematics and Computer Science

+ | -| =

Mapa

Language


Informacja o naborze do klas w 2022 roku.

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Departament Edukacji Miasta Wrocław serdecznie zapraszają uzdolnionych matematycznie uczniów do uniwersyteckich klas siódmych o profilu matematyczno-informatycznym.

Od 1 września 2022 roku planowane jest utworzenie klas matematyczno-informatycznych w Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Bobrza, www) oraz w Szkole Podstawowej nr 76 (ul. Wandy, www ). Zachęcamy do zapoznania się z opiniami uczniów o klasie uniwersyteckiej przyjętych w poprzednich edycjach (2018-2021): SP 3: www1, www2 oraz SP 76 www,

Test kwalifikacyjny dla kandydatów odbędzie się w sobotę 14 maja o godz. 9.00 w sali HS w Instytucie Matematycznym UWr (pl. Grunwaldzki 2). W tym samym czasie w sąsiedniej sali WS odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców

Klasy uniwersyteckie zostaną objęte patronatem Uniwersytetu:
 • Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli szkolnych doświadczonych w pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie, których wychowankowie osiągają liczne sukcesy w konkursach matematycznych.
 • Będzie realizowany autorski program nauczania matematyki, przy zwiększonej liczbie godzin zajęć.
 • Zajęcia z informatyki będą prowadzić nauczyciele szkolni pod merytoryczna opieką Uniwersytetu.
 • Uczniowie będą mieć możliwość uczestniczenia w Akademii Informatycznej i przygotowywania się do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Juniorów.
 • Zorganizowane zostaną kółka matematyczne przygotowujące do Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz innych konkursów matematycznych.
 • Uczniowie będą mogli uczestniczyć w uniwersyteckim obozie matematyczno-informatycznym.

Sukcesy uczniów klas uniwersyteckich:

2019/2020
 • Reprezentacja Polski na EJOI 2020 (European Junior Olympiad in Informatics): I reprezentacja: Marek Muzyka (SP 3), II reprezentacja: Karol Łacina (SP 76) i Paulina Żeleźnik (SP 3)
 • Finał Olimpiady Informatycznej Juniorów (OIJ): SP 3 – 9 uczniów, SP 76 – 5 uczniów, pozostałe szkoły wrocławskie – 4 uczniów
 • Finał Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ): SP 3 – 5 uczniów (3 uczniów wyróżnionych), SP 76 – 1 uczeń (wyróżnienie), pozostałe szkoły wrocławskie – 1 uczeń
 • II etap OIJ: SP 3 – 15 uczniów, SP 76 – 11 uczniów, pozostałe szkoły wrocławskie – 17 uczniów
 • II etap OMJ: SP 3 – 22 uczniów, SP 76 – 12 uczniów,
2020/2021
 • Reprezentacja Polski na EJOI 2021 (European Junior Olympiad in Informatics): I reprezentacja: Karol Łacina (SP 76), II reprezentacja: Paulina Żeleźnik (SP 3)
 • Finał Olimpiady Informatycznej Juniorów (OIJ): SP 3 – 9 uczniów (5 laureatów), SP 76 – 11 uczniów (9 laureatów), pozostałe szkoły wrocławskie – 4 uczniów
 • Paulina Żeleźnik (SP 3) została finalistką (licealnej!) Olimpiady Informatycznej
 • Awans do III etapu Olimpiady Informatycznej Juniorów (OIJ): SP 3 – 12 uczniów, SP 76 – 14 uczniów, pozostałe szkoły wrocławskie – 6 uczniów
 • Finał Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ): SP 3 - 5 uczniów (w tym 4 laureatów), SP 76 - 2 uczniów (1 laureat), pozostałe szkoły wrocławskie 5 finalistów
 • II etap OIJ: SP 3 – 17 uczniów, SP 76 – 22 uczniów, pozostałe szkoły wrocławskie – 18 uczniów
 • II etap OMJ Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ): SP 3 – 16 uczniów, SP 76 – 18 uczniów,
Pozostałe sukcesy:
Uczniowie zostaną zakwalifikowani do klas uniwersyteckich na podstawie wyników testu sprawdzającego kompetencje (2018, 2019, 2021). Test odbędzie się stacjonarnie w sobotę 14 maja 2022 roku. W czwartek 12 maja o godz. 18.00, odbędzie się w formie zdalnej spotkanie organizacyjne z Dyrekcjami Szkół i przedstawicielami Uniwersytetu (szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie). Więcej szczegółów w regulaminie .

Osoby, które zamierzają podejść do procesu rekrutacji proszone są o zarejestrowanie się poprzez formularz .

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariatach szkół SP 3 (71 798 68 48, sekretariat.sp003@wroclawskaedukacja.pl), SP 76 (71 798 68 64, sekretariat@sp76.wroclaw.pl) oraz u koordynatora projektu prof. Dariusza Buraczewskiego (dariusz.buraczewski@uwr.edu.pl)