Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

Kandydatów na studia ISIM zapraszamy 25 marca na Drzwi Otwarte, podczas których odbędzie się spotkanie z dziekanem Jarosławem Byrką (godz. 12:30, sala 310 w Instytucie Informatyki).

Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne (ISIM) to 3-letnie studia licencjackie prowadzone wspólnie przez Instytut Informatyki oraz Instytut Matematyczny. ISIM jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, umożliwiającym jednoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności z informatyki i matematyki. Program zakłada samodzielne stworzenie ścieżki kształcenia odpowiadającej możliwościom poznawczym i zainteresowaniom studenta. Każdy student objęty jest zindywidualizowaną opieką tutorską mającą na celu wspieranie rozwoju naukowego, w tym pomoc w projektowaniu ścieżki edukacyjnej. Absolwenci tego kierunku będą specjalistami dysponującymi pogłębioną wiedzą i rozbudowanymi umiejętnościami z zakresu informatyki i matematyki, w tym umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Jest to kierunek dla elitarnej grupy co najwyżej dwudziestu pięciu wybitnych studentów. Laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej, Informatycznej i Fizycznej są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego. Pozostałe wolne miejsca zostaną wypełnione zgodnie z postępowaniem kwalifikacyjnym.

Instytut Matematyczny
math.uni.wroc.pl (fot. Romuald Sołdek)

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki są prowadzone na najwyższym poziomie. Zarówno informatyka jak i matematyka zostały ocenione przez Polską Komisją Akredytacyjną jako wyróżniające. Ponadto oba kierunki zostały wyróżnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tytułem „Najlepszy kierunek studiów" .

W trakcie studiów studenci kierunku ISIM zobowiązani są do zaliczenia podstawowych przedmiotów matematycznych i informatycznych. Część z tych zajęć przeznaczona jest wyłącznie dla studentów ISIMu, w pozostałych utworzone są specjalne grupy. Program studiów zakłada dużą swobodę w zaliczaniu dowolnych przedmiotów znajdujących się w ofercie obu instytutów. Umożliwia to każdemu studentowi, przy pomocy tutora, stworzenie indywidualnej ścieżki studiów.

Absolwenci Indywidualnych Studiów Informatyczno-Matematycznych będą mieli możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunkach matematyka i informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr oraz na innych czołowych uczelniach krajowych i zagranicznych. Absolwenci znajdą pracę w firmach IT, FinTech, instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, doradczych, leasingowych, centrach badawczych. Przykładowe firmy: Google, Microsoft, YouTube, Bank Zachodni WBK, Credit Suisse.

Zachęcamy do zapoznania się również ze stronami dla kandytatów na informatykę oraz matematykę.

Instytut Matematyczny
ii.uni.wroc.pl (fot. Romuald Sołdek)

Tutorzy

Matematyka:

  • prof. Ryszard Szwarc
  • dr Piotr Borodulin - Nadzieja
  • dr hab. Małgorzata Bogdan

Informatyka:

  • dr hab. Marcin Bieńkowski
  • prof. Krzysztof Loryś

Prodziekan ds. dydaktyki informatyki i ISIM-u: dr. hab. Jarosław Byrka

W razie dalszych pytań prosimy kontaktować się z opiekunem kierunku

prof. Dariusz Buraczewski

email dbura@math.uni.wroc.pl

Ważne informacje:

Zasady Rekrutacji Drzwi Otwarte Wywiad w Gazecie Wyborczej

Program Studiów Program Studiów od 2015/16 Egzaminy końcowe

Polski