Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Mathematics and Computer Science

+ | -| =

Mapa

Language

Kierownik dziekanatu

mgr Małgorzata Pielużek

emailMalgorzata.Pieluzek(at)uwr.edu.pl

tel.(71) 3757895

Pełnomocnik dziekana ds. finansowo-administracyjnych

mgr Joanna Raczyńska

emailJoanna.Raczynska(at)uwr.edu.pl

tel.(71) 3757033

Pracownicy dziekanatu

mgr Anna Rosłonowska - pomoc socjalna dla studentów i doktorantów

emailAnna.Roslonowska(at)uwr.edu.pl

tel.(71) 3757890

mgr Joanna Jędrzejkowska - Informatyka, ISIM - studia pierwszego stopnia

email Joanna.Jedrzejkowska(at)uwr.edu.pl

tel. (71) 3757892

mgr Krystyna Piekarska - Matematyka - studia pierwszego stopnia

email Krystyna.Piekarska(at)uwr.edu.pl

tel (71) 3757893

mgr Ewa Ratajczak - Informatyka, Matematyka -studia drugiego stopnia, Studia Doktoranckie Informatyki

email Ewa.Ratajczak(at)uwr.edu.pl

tel (71) 3757894

Konkurs prac dyplomowych Santander
Image presents two texts Obrazek przedstawia dwa teksty Nagroda im. Kamila Duszenko and Kamil Duszenko Award, separated whille in the background we see gloomy mountains in the fog
Konkursy matematyczne dla szkół z obrazkiem przedstawiającym chłopca trzymającego książki na głowie, w tle zielona tablica ze wzorami matematycznymi oraz niebieski globus