Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Mathematics and Computer Science

+ | -| =

Mapa

Language

Friday, December 21, 2018
Do 7 stycznia 2019 można aplikować o stypendium w projekcie Optymalizacja kombinatoryczna przez pryzmat trasy komiwojażera i skojarzeń kierowanego przez Katarzynę Paluch i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na naszym wydziale.

Stypendium jest przyznawane na 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia, od stycznia 2019. Wysokość stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie. W momencie rozpoczęcia stypendium student musi być doktorantem UWr.

Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem.