Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =
Dziekan Pełniona funkcja Godziny urzędowania
dr hab. Tomasz Jurdziński Dziekan Wydziału do uzgodnienia z dziekanem
dr hab. Andrzej Raczyński Prodziekan ds. dydaktyki matematyki i spraw socjalnych wtorek 11.00 - 12.00
dr hab. Jarosław Byrka Prodziekan ds. dydaktyki informatyki i ISIM-u środa oprócz 12 X 10.15 - 11.15
Polski