Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Dziekani i prodziekani

 • prof. dr hab. Piotr Biler
 • dr hab. Dariusz Buraczewski
 • dr hab. Tomasz Jurdziński
 • dr hab. Janusz Wysoczański

Emerytowani profesorowie i doktorzy habilitowani

 1. dr hab. Anna Bartkowiak
 2. prof. dr hab. Roman Duda
 3. dr hab. Aleksander Janicki
 4. prof. dr hab. Ilona Kopocińska
 5. prof. dr hab. Bolesław Kopociński
 6. prof. dr hab. Andrzej Krzywicki
 7. prof. dr Józef Łukaszewicz
 8. prof. dr hab. Władysław Narkiewicz

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 1. prof. dr Alexander Bendikov
 2. dr hab. Marcin Bieńkowski
 3. prof. dr hab. Marek Bożejko
 4. prof. dr hab. Witold Charatonik
 5. prof. dr hab. Ewa Damek
 6. prof. dr hab. Krzysztof Dębicki
 7. dr hab. Jan Dymara
 8. prof. dr hab. Jacek Dziubański
 9. prof. dr hab. Paweł Głowacki
 10. dr hab. Bogusław Hajduk
 11. prof. dr hab. Waldemar Hebisch
 12. prof. dr hab. Aleksander Iwanow
 13. prof. dr hab. Zbigniew J. Jurek
 14. prof. dr hab. Grzegorz Karch
 15. prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz
 16. dr hab. Piotr Kowalski
 17. prof. dr hab. Paweł Krupski
 18. dr hab. Wiesław Krakowiak
 19. dr hab. Yuriy Kryakin
 20. prof. dr hab. Stanisław Lewanowicz
 21. prof. dr hab. Krzysztof Loryś
 22. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski
 23. dr hab. Wojciech Młotkowski
 24. prof. dr hab. Kazimierz Musiał
 25. dr hab. Krzysztof Krupiński
 26. prof. dr hab. Ludomir Newelski
 27. dr hab. Jean de Nivelle
 28. prof. dr hab. Zbigniew Palmowski
 29. dr hab. Maciej Paluszyński
 30. prof. dr hab. Leszek Pacholski
 31. prof. dr hab. Janusz Pawlikowski
 32. dr hab. Tadeusz Pezda
 33. dr hab. Marek Piotrów
 34. prof. dr hab. Grzegorz Plebanek
 35. dr hab. Andrzej Raczyński
 36. prof. dr hab. Tomasz Rolski
 37. dr hab. Ziemowit Rzeszotnik
 38. dr hab. Robert Stańczy
 39. prof. dr hab. Władysław Szczotka
 40. prof. dr hab. Ryszard Szekli
 41. prof. dr hab. Ryszard Szwarc
 42. prof. dr hab. Maciej M. Sysło
 43. prof. dr hab. Jacek Świątkowski
 44. dr hab. Krzysztof Topolski
 45. dr hab. Roman Urban
 46. dr hab. Witold Więsław
 47. dr hab. Mieczysław Wodecki
 48. dr hab. Jacek Zienkiewicz

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akdemickich

 1. dr Przemysława Kanarek
 2. dr Emanuel Kieroński
 3. dr Andrzej Łukaszewski
 4. dr Jan Kraszewski
 5. dr Anna Krystek
 6. dr Marcin Młotkowski
 7. dr Rafał Nowak
 8. dr Paweł Rychlikowski

Przedstawiciele pracowników Administracyjno-Technicznych i Związków Zawodowych

 1. mgr inż. Rashad Al-Yawir
 2. inż. Marcin Motykiewicz
 3. mgr Małgorzata Pielużek
 4. mgr inż. Joanna Raczyńska

Przedstawiciele studentów

 1. Michał Balicki
 2. Waldemar Bira
 3. Paweł Czarkowski
 4. Liliana Hełminiak
 5. Monika Klimowicz
 6. Łukasz Kowal
 7. Mateusz Osiński
 8. Piotr Piestrzyński
 9. Sylwester Smal
 10. Jan Szpara